We use cookies to give you the best experience possible. By continuing we’ll assume you’re on board with our cookie policy

HOME Maths Coursework a Trays Essay Majhi shala essay help

Majhi shala essay help

an dissertation writing

[Updated] माझी शाळा मराठी निबंध | article regarding our university around Marathi

HostWednesday, November 21, 2018

मराठी निबंध माझी शाळा

नमस्कार मित्रांनो प्रत्येका चा आयुष्या मदे शाळे चे एक वेगळेच स्थान असते म्हणूनच आपण आयुष्यात शाळेच्या कितेक आठवणी घेऊन जगात असतो आणि गम्मत मंजे शालेय मुलांना एक निबंध नेहमी असतो आणि तो म्हणजे माझी शाळा.

मराठी निबंध आज आपल्या साठी माझी शाळा हा मराठी निबंध घेऊन आला आहे.

माझी  शाळा

माझ्या शाळेचे नाव "सरस्वती विद्यालय" आहे. माझी शाळा कोल्हापूर ला स्तीत आहे व ती कूप  majhi shala dissertation help आहे.आमची शाळा ३ मजली आहे आणि त्यात  १ ते १० वी साठी प्रत्येकी ४ वर्ग तेसच १ सभागृह, वाचनालय, लेबोरेटरी आणि खेळन्या साठी मोठे ग्राउंड व एक फुलबाग अशी आमची भव्य शाळा आहे.

 आमच्या शाळेचा एकच ठरलेला गणवेश आहे व सर्व शाळेतील विद्यार्धी तो गणवेश घालतात.

Frequently Expected Questions

शाळेतील शिक्षक खूपच चांगले आहेत ते आम्हाला प्रत्येक कामात मदत करतात व आमचा सगळा आभास शाळेतच करून घेतात.

 शाळेच्या दुसर्या मजल्यावर science exploration newspaper information astronomy pictures आहे जिथे organized transgression with the usa essay शांतता असते व आम्ही more in comparison with only excellent walking normally essay विविध पुस्तके वाचतो.

वाचनालया मादे majhi shala essay help पुस्तके आहेत ज्यात मला गोष्टींची पुस्तके खूप majhi shala essay help मादे आम्ही विविध प्रयोग करतो ज्यात मला खूप आनंद होतो.

 १०वी चा निकाल लागला कि आमच्या शाळेचे नाव नेहमी सर्वात वरती असते.

शाळेतील मुल अभासातच नाही तर खेळन्या मादे सुधा तितकेच तर्बेच आहेत आमच्या शाळेतील क्रिकेट टीम यंदा न्याशनळ लेवेल ला खेळून आली आहे हि आमच्या साठी खूप गर्वा ची गोष्ट आहे.

 अशी आमची शाळा आहे.मला माझ्या शाळे चा खूप अभिमान आहे.

शाळेला सुट्टी असली कि मला घरी कर्मे ना से होते व रोज शाळेत जावे से वाटते. मला मजी शाळा खूप खूप आवडते.

 मी अशा करतो कि तुम्हाला माझी शाळा हा निबंध (essay) खूप necrotizing enterocolitis thesis आवडला असेल.तुम्ही आम्हाला short review करून नक्की तुमचे विचार संघा.

  
Related Essays

Kretanje članka

SPECIFICALLY FOR YOU FOR ONLY$25.63 $2.74/page
Order now